Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je mou prvořadou povinností. Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s platnou legislativou a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále GDPR). Data jsou zpracovávána v rozsahu a období nezbytně nutném. Zpracování jsou zákonná ve smyslu čl. 6 nařízení GDPR. Nepotřebné osobní údaje jsou pravidelně promazávány.

Druh shromažďovaných osobních údajů

Shromažďuji tyto osobní údaje:

- Vaše jméno, příjmení nebo název firmy
- kontaktní údaje na Vás jako je e-mailová adresa a telefon
- kontaktní údaje, které mi poskytnete na Vaší vizitce, případně v podpisu e-mailové zprávy
- pro potřeby účetnictví a fakturace eviduji Vaše IČO a DIČ

 Kontaktujete-li mně e-mailem nebo telefonicky, již pro mně nejste anonymní. 

Proč zpracovávám uvedené osobní údaje?

Informace, které o Vás shromažďuji mi pomáhají zefektivnit a zkvalitnit mé služby. Pomocí mé interní evidence o zákaznících jsem schopen rychleji vyřizovat Vaše požadavky a mít lepší přehled o jednotlivých projektech, zakázkách a servisních činnostech.

Právní odůvodnění shromažďování těchto osobních údajů

Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracovávám na základě těchto zákonných důvodů:

- na základě osobního souhlasu, tak jak je to uvedeno v článku 6/1a GDPR
- umožnění plnění smlouvy, tak jak je to uvedeno v článku 6/1b GDPR

Jak jsou osobní údaje, které zpracováváme zabezpečeny?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou zaheslovány bezpečným heslem a jsou po autentifikaci přístupny pouze mě jako fyzické osobě. Místem uložení osobních údajů je dobře zabezpečené Cloudové úložiště.

Vaše práva v oblasti osobních údajů

Je mou povinností informovat Vás o Vašem právu na úkony, které po mně můžete vyžadovat v rámci ochrany Vašich osobních údajů:

- můžete mě požádat o informaci které Vaše osobní údaje zpracovávám a jejich znění
- můžete požadovat opravu těchto osobních údajů, pokud nejsou správné nebo jsou zastaralé
- máte právo vyžadovat výmaz veškerých Vašich osobních údajů (tzv. právo "být zapomenut"), které o Vás shromažďuji

Chcete-li výše uvedených práv využít, kontaktujte mě laskavě na této e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabydete-li dojmu, že osobní údaje zpracovávám v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost místnímu dozorovému úřadu - v rámci České republiky byl tímto úřadem určen Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Právní forma zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.

Poskytování osobních informací třetím stranám

Neposkytuji jakékoli zpracovávané osobní údaje jejichž jsem správcem, jakékoli třetí straně, jakožto zpracovateli.

Identifikační informace o správci osobních údajů

Michal Knytl, bytem č.p. 141, 74101  Bernartice nad Odrou, IČO: 73280518

Kontakt

 • Michal Knytl
 • (+420) 605 874 807
 • @mknytl@michalknytl.cz
 • Kde se můžeme setkat:
  Praha, Brno, Ostrava a Olomouc

  Většina mých zákazníků je z těchto měst a jejich širokého okolí.
  Neúčtuji zde cestovné. Zjistit více..
 • Kancelář Nový Jičín:
  5. května 11
  741 01 Nový Jičín
 • Kancelář Praha:
  Využívám sdílené kanceláře
 • Sídlo:
  Č.p.: 141 | 741 01 Bernartice nad Odrou
 • IČO:
  73280518

O mně

Online marketingu jsem se začal ve větší míře věnovat na začátku roku 2015, kdy jsem po letech strávených v korporátním IT rozpoznal velký potenciál online marketingu, přebytek poptávky po kvalitních službách nad jejich nabídkou a rozpoznal velkou příležitost nabízet zákazníkům kvalitní služby v tomto odvětví. V souladu s marketingem na internetu korespondoval i můj návrat k tvorbě komerčních www stránek postavených na CMS systému Joomla, jejichž tvorbou se zabývám již více než 15 let.

Search