Webová analytika

Webová analytika se zabývá rozborem, měřením a sledováním statistických dat týkajících se návštěvnosti webových stránek za účelem porozumění chování návštěvníků na webu a jeho následné optimalizaci (případně také optimalizaci internetového marketingu).

Znáte odpovědi na tyto otázky?

Kolik lidí navštěvuje můj web?

Kolik lidí se vrací a jak často?

Kolik procent lidí ihned opustí mé stránky?

Kolik návštěvníků přichází na můj web z placeného a kolik z bezplatného vyhledávání?

O které produkty se nejvíce zajímají návštěvníci přicházející z placeného vyhledávání?

Které mé produkty si zákazníci prohlížejí nejvíce?

O které stránky mého webu mají návštěvníci zřejmě největší zájem?

Které stránky mého webu jsou natolik nezajímavé, že je většina návštěvníků ihned opustí?

Jaké jsou silné a slabé stranky mého webu?

Objednávají na mém webu více zákazníci z placeného nebo bezplatného vyhledávání?

Navštěvují můj web více mladí nebo starší, chudší nebo bohatší, muži nebo ženy?

Který druh návštěvníků mého webu realizuje nejvíce konverzí a odkud přichází?

Na tyto otázky a také mnoho dalších Vám odpoví právě webová analytika.

Poskytované služby

Webovou analytiku využívám především při realizaci služeb tvorby webu a online marketingu za účelem dosažení co možná nejlepších výsledků těchto služeb. V případě zájmu však však mohu poskytnout také jako samostatnou službu.

 

Kontakt

 • Michal Knytl
 • (+420) 605 874 807
 • @mknytl@michalknytl.cz
 • Kde se můžeme setkat:
  Praha, Ostrava a Olomouc

  Většina mých zákazníků je z těchto měst a jejich širokého okolí.
  Neúčtuji zde cestovné. Zjistit více..
 • Kancelář Nový Jičín:
  5. května 11
  741 01 Nový Jičín
 • Kancelář Praha:
  Využívám sdílené kanceláře
 • Sídlo:
  Č.p.: 435 | 756 27 Valašská Bystřice

O mně

Online marketingu jsem se začal ve větší míře věnovat na začátku roku 2015, kdy jsem po letech strávených v korporátním IT rozpoznal velký potenciál online marketingu, přebytek poptávky po kvalitních službách nad jejich nabídkou a rozpoznal velkou příležitost nabízet zákazníkům kvalitní služby v tomto odvětví. V souladu s marketingem na internetu korespondoval i můj návrat k tvorbě komerčních www stránek postavených na CMS systému Joomla, jejichž tvorbou se zabývám již více než 15 let.

Search