Webová analytika

Webová analytika se zabývá rozborem, měřením a sledováním statistických dat týkajících se návštěvnosti webových stránek za účelem porozumění chování návštěvníků na webu a jeho následné optimalizaci (případně také optimalizaci internetového marketingu).

Znáte odpovědi na tyto otázky?

Kolik návštěvníků přichází na můj web z placeného a kolik z bezplatného vyhledávání?

O které produkty se nejvíce zajímají návštěvníci přicházející z placeného vyhledávání?

Které mé produkty si zákazníci prohlížejí nejvíce?

O které stránky mého webu mají návštěvníci zřejmě největší zájem?

Které stránky mého webu jsou natolik nezajímavé, že je většina návštěvníků ihned opustí?

Jaké jsou silné a slabé stranky mého webu?

Objednávají na mém webu více zákazníci z placeného nebo bezplatného vyhledávání?

Navštěvují můj web více mladí nebo starší, chudší nebo bohatší, muži nebo ženy?

Který druh návštěvníků mého webu realizuje nejvíce konverzí a odkud přichází?

Na tyto otázky a také mnoho dalších Vám odpoví právě webová analytika.

Poskytované služby

Webovou analytiku využívám především při realizaci služeb tvorby webu a online marketingu za účelem dosažení co možná nejlepších výsledků těchto služeb. V případě zájmu však však mohu poskytnout také jako samostatnou službu.

 

Kontakt

Michal Knytl
Webdesign & Online Marketing

telefon: +420 605 874 807
email: mknytl@michalknytl.cz

IČO: 732 80 518 | Nejsem plátce DPH.

 

Dostupnost

On-line:
Formou Skype nebo WebEx konzultací.

Oblast působnosti:
Celá ČR

Aktuální vytíženost:
90% - přijímám nové zakázky.

Napište mi