Programování maker pro Excel, Word a další typy dokumentů na zakázku

Programuji na zakázku makra pro dokumenty MS Office a Google Apps. VBA makra a Apps Script makra umožňují automatizovat rutinní práci v dokumentech aplikací jako je Excel, Word, Google Sheets a další. Pomocí maker lze dokumentům programovat nové funkcionality, funkční formuláře nebo například interakci mezi jednotlivými dokumenty a aplikacemi. Možnosti maker jsou velmi rozsáhlé. Popište jaké makro potřebujete a co vše má umět. Naprogramuji Vám jej na míru zcela dle Vašich přání a požadavků.

Možnosti maker

Automatizace

 • automatizace rutinních a opakujících se činností
 • rychlé a bezchybné zprocesování rozsáhlých a jinak časově náročných operací
 • řízené zpracování objemných dat
 • usnadnění práce a eliminaci chyb
 • zefektivnění práce a úspora času

Pokročilé operace

 • složitější logické operace a výpočty
 • podmínkové a porovnávací operace a cykly
 • limitace, konverze, automatické úpravy a kontroly
 • možnost programování funkcionalit podobných informačním systémům

Formuláře

 • funkční formuláře pro uživatelsky intuitivní práci s dokumenty
 • formuláře pomohou udržet zavedený pracovní postup
 • mohou být nastaveny jako jediný způsob zadávání dat do dokumentu


Interakce

automatické spuštění činnosti v určité aplikaci na základě události v jiné aplikaci softwarového balíku (např. z Excelu spustit odesílání e-mailu s daty ze sešitu nebo na základě dat v Excelu spustit předvyplněný Word dokument aj.)


Cena tvorby maker

Individuální nacenění
(nezávazná cenová nabídka)

- vhodné u větších a složitějších projektů -
- zašlete popis požadovaného řešení -

NEBO

Možnost využití cenových balíků
(nejběžnější velikosti projektů)

Basic Pack

jednoduché makro na míru
1 základní činnost
až 200 řádků kódu

3.300,- kč

Dodání do 5-ti pracovních dní dle vytížení

Medium Pack

makra na míru
více kooperativních činností
až 500 řádků kódu

8.250,- kč

Dodání do 10-ti pracovních dní

Large Pack

pokročilá makra na míru
pokročilé kooperativní činnosti
až 1000 řádků kódu

16.500,- kč

Dodání do 15-ti pracovních dní

Výše uvedené ceny jsou platné od 1.10.2018.

Makra v MS Office

VBA makra, která je možno používat v kancelářském softwarovém balíku MS Office. Makra v Excelu nebo např. Wordu, poskytují téměř neomezené možnosti k automatizaci a zefektivnění práce s dokumenty. Opakující se práci a procesy je za využití maker možné provést mnohonásobně rychleji a především bez chyb způsobených lidským faktorem. Dále mohou být VBA makra skvěle použita k práci s gigantickým objemem dat, k řízení pracovního procesu, limitaci, auto-opravám zadávaných dat i spoustě dalších věcí.

Výhody:

 • rozsah činností, která mohou být pomocí maker vykonávána
 • vysoký výkon pro zpracování dat
 • spolehlivost

Nevýhody:

 • problematická real-time kooperativní práce s dokumenty obsahující makra

Makra v Google Apps

 Stejně jako v MS Office, i v Google aplikacích (např. Google Sheets) lze vytvářet makra a tímto způsobem automatizovat a usnadňovat nebo usměrňovat práci. V Google aplikacích se jim říká Apps Script a fungují na bázi Java Scriptu. Velkou výhodou je možnost využívání maker i v souborech, na nichž pracuje více uživatelů najednou. Interakce maker s tabulkami a celková svižnost operací však prozatím nedosahuje výkonu a možností jak v případě aplikací MS Office.

Výhody:

 • možnosti práce více uživatelů na jednom souboru s makry najednou
 • cloudové úložiště a s tím spojené výhody jako např. snadný a synchronizovaný přístup z více zařízení

Nevýhody:

 • nižší výkon/rychlost zpracování
 • méně možností a funkcionalit

Příklady realizovaných projektů

 • Porovnávací makro pro aktualizaci cen e-shopu (Excel)

  Rychlá aktualizace vlastního rozsáhlého ceníku při porovnávání rozsáhlých velkoobchodních ceníků s produkty.

 • Plánování směn pro síť lékáren (Google Sheets)

  Automatické formátování, slučování a dělení buněk při změně zápisu směn jednotlivých zaměstnanců tak, aby grafické zobrazení směny opticky odpovídalo zadanému času v buňce směny. Později rozšířeno o komplexní výpočet fondu hodin pro výpočet mzdy a bonusů.

 • Návrh nejvhodnějších telefonních tarifů (Excel)

  Firma s více než 250 zaměstnanci s telefonním číslem chtěla mít možnost určit na základě volání z předchozích měsíců pro každého zaměstnance cenově nejoptimálnější tarif. Bylo vytvořeno makro, které načte vyúčtování poskytované operátorem ve formě CSV do přehledné formy a následně dle zadaných údajů o jednotlivých tarifech navrhne každému zaměstnanci dle jejich volání a využití dat nejoptimálnější tarif.

 • Pokročilý systém evidence faktur (Excel)

  Rozsáhlá, inteligentní makra řídící proces evidence, schvalování a zprocesování přijatých faktur a to od jejich přijetí na recepci, přes jejich schválení až po zaúčtování. Obsahuje přihlašovací formulář, více-uživatelský přístup a oprávnění. Průběh procesu schvalování je podporován e-mailovými notifikacemi. Všechna zadání jsou možná pouze za pomoci formulářů - přímá editace a jakékoli úpravy dokumentu přímo v buňkách jsou samozřejmě znemožněny. Jsou rovněž hlídány duplikace.

 • Makro vytvářející report k celním případům (Excel)

  Firma zabývající se výrobou a prodejem alkoholických nápojů vede vlastní evidenci jednotlivých činností souvisejících s výrobou, skladováním a prodejem alkoholu. Makro transformuje tuto interní firemní evidenci do formátu požadovaného celním úřadem.

 • Transformace dat z docházkového systému do Heliosu (Excel)

  Makro převádějící XLS report vygenerovaný docházkovým systémem IVAR na XML soubor, který je možné následně importovat do systému Helios Orange pro výpočet mezd.

 • Systém pro obchodní plánování (Excel)

  Na zákadě dat o smlouvách, nabídkách, paušálech a dalších parametrů jsou pomocí maker vytvářeny statické i dynamické tabulky přehledně zobrazující data o aktuálním i předpokládaném budoucím stavu, rozvoji a obchodním výkonu společnosti.

Kontakt

Michal Knytl
Webdesign & Online Marketing

telefon: +420 605 874 807
email: mknytl@michalknytl.cz

IČO: 732 80 518 | Nejsem plátce DPH.

 

Dostupnost

On-line:
Formou Skype nebo WebEx konzultací.

Oblast působnosti:
Celá ČR

Aktuální vytíženost:
90% - přijímám nové zakázky.

Napište mi